Motivatie is de sleutel tot (gedrags)verandering.

gedrags motivatie bureau nederland

Welkom bij Gedrags Motivatie Bureau Nederland

Wij trainen, coachen en adviseren organisaties en hun medewerkers in het veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen in de veranderende organisatie/samenleving.

Onze ervaren trainers leveren maatwerk en hebben als basis de methode motiverende gespreksvoering (MGV). Het is een beproefde methode voor het maken van contact tussen mensen onderling. Aangetoond is dat motiverende gespreksvoering een bijdrage kan leveren aan het creëren van een sociaal en veilige werkcultuur, waarin er meer begrip en acceptatie is voor verschillen en verschillende meningen.

MGV doe je samen, het is een actief proces waarbij alle gesprekspartners gelijkwaardig zijn en een gezamenlijk doel nastreven.

MGV is ontwikkeld in de zorg en wij vertalen het naar mensen en organisaties. Wij geloven in deze beproefde aanpak omdat het uitgaat van de mensen en de kwaliteiten die er al zijn.

DIVERSITEIT

Diversiteit is een maatschappelijk gegeven en sociale inclusie van alle doelgroepen is de wens van elke organisatie.

Hoe kan de wens omgezet worden naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer, waarin elke werknemer zich betrokken voelt?

 Vaak is de vertaalslag van beleid naar praktijk een lastig en stroperig proces. De vraag staat centraal hoe kunnen organisaties op een transparante en duurzame manier omgaan met culturele verschillen? Diversiteit en inclusie vereisen een bedrijfsbrede aanpak. De echte verandering begint pas, als het je lukt om een meer diverse groep mensen aan te trekken. Een inclusieve organisatie heeft een cultuur waarbij echt iedereen erbij hoort. Gedrags Motivatie Bureau Nederland weet dat de relatie tussen diversiteit en inclusie complex is. Een kant en klare oplossing is er daarom niet. Desondanks geen enkele organisatie kan om de verschillen heen. Het kapitaal van een organisatie, zijn de mensen die er werken. De individuen die uniek zijn en zich van elkaar onderscheiden en elkaar kunnen versterken. Als het organisaties lukt , diversiteit goed te benutten, dan levert het nieuwe inzichten en innovaties op. En brengt het kracht en kwaliteit met zich mee. Het is onze taak om cultuurverandering in organisaties op gang te brengen.  Met als doel dat organisaties zelfstandig en veerkrachtig de uitdagingen in de toekomst kunnen oppakken.

Gedrags Motivatie Bureau Nederland is gespecialiseerd in het bespreekbaar maken van gevoelige en lastige onderwerpen, zoals problemen en conflicten tussen mensen in organisaties.
Het is ons werk en onze passie!

Onze aanpak:

Uw praktijk is ons uitgangspunt.

Kenmerkend van onze aanpak is dat wij een team en/of een organisatie als geheel benaderen. Wij focussen ons op het geheel, waarin er ruimte en aandacht is voor alle verschillen en meningen binnen de organisatie.

Op een interactieve manier gaan de deelnemers hun eigen beweging maken en wij gaan daarbij met het hele team aan het werk. De deelnemers worden gemotiveerd om een gezamenlijk plan te maken voor de organisatie. Doordat het een gemeenschappelijk gedragen plan wordt, is het meer succesvol en duurzaam.

De opbrengst is:

  • Zicht op het klimaat voor sociale inclusie binnen de organisatie/team;
  • Wetenschap van de belemmeringen en kansen;
  • Handvatten voor het ontwikkelen en implementeren van u eigen aanpak op het bevorderen van sociale inclusie;
  • Vanuit de basisprincipes van Motiverende gespreksvoering, leren de deelnemers elkaar op een respectvolle manier aan te spreken.

Neem telefonisch contact met ons op voor een gesprek, of via de mail of contactformulier.

Meer weten?

neem contact op

\

06 4039 6879

\

info@gedragsmotivatie.nl

\

of gebruik het contactformulier: